Vitamin K2 Styrker Beindannelsen og Beskytter Mot Åreforkalkning!

20.08.2015


K2 artikkel


Vitamin K2 styrker beindannelsen og beskytter mot åreforkalkning!

Studier fra Universitetet i Oslo (UiO) viser til at vitaminet K2 styrker beinvevet ved betennelser og informerer videre om at de aller fleste vil ha god nytte av å få opp kroppens nivå av vitamin K2. I denne artikkelen viser de til flere gunstige effekter av K2 vitaminet.

 

Universitetet i Oslo og forskergruppen «Stamceller og mikroRNA» hadde et mål under forskningen om å finne ut hvordan man kan motvirke et tap av beinvev ved blandt annet betennelser i kroppen. Under studiet oppdaget forskerene en svært positiv effekt  på osteoblaster ved  tilførsel av vitamin K2 til kroppen. Osteoblaster har som ansvar å danne og vedlikeholde beinvevet i kroppen vår.

 

“Vi vet at K2 er et vitamin som styrker beindannelsen, og det reduserer derfor beinkjørhet. Dette er vist i mange store klinkiske studier i utlandet” forteller UiO professoren Jan Oxholm Gordeladzen. Professoren, som også er lederen av forskegruppen, forteller videre at betennelsescellene får nedsatt aktivitet når kroppen tilføres vitamin K2. At K2 bygger bein, samt reduserer nedbrytningen av bein er akseptert vitenskap.

 

Potensielle beintap reduseres

Forskningen fra universitetet (UiO) beviser reduksjon av beintap ved kroniske betennelser. Som eksempler viser studiet til betennelser som slitasjegikt, betennelser i leveren relater til fedme, leddgikt eller febertilstander som fører til at betennelsescellene i kroppen vår sender ut signaler som kan føre til nedbrytning av beinvevet. Studiet oppdaget med andre ord at K2 beskytter beincelllene på den måten at de fornyer og styrker bein på tross av langvarig eksponering av signalene disse betennelsescellene sender ut.

 

Dette studiet ble utført på humane osteoblaster, som er beindannende celler, samt stamceller som var differensiert til osteoblaste. I studiet ble det videre brukt to metoder på disse beincellene, der den ene metoden var å bruke genmanipulasjon og den andre metoden var å tilføre K2 vitaminet til cellene.

 

Forskerne konkulderte med at begge metodene hadde effekt, men at vitamin K2 forsterket effekten av genmanipulasjonen. Det som viste seg å være mest oppsiktsvekkende var at K2 hadde nesten like stor effekt alene som i kombinasjon.

 

Ledende professor av studiet forteller at vi i dag har gode beviser for at et inntak av K2 vitaminet forbedrer helsen til menneskekroppen. Han forteller videre at K2 vitaminet også viser seg å beskytte mot åreforkalkning på bakgrunn at de elastiske cellene i blodårene også blir påvirket av betennelser. De kan dermed begynne å nedfelle kalk, som kan føre til åreforkalkning. Det vil si at K2 kan forhindre dette.

 

Osteoporose

 

Mangel på K2

Ettersom at K2 vitaminet binder seg via proteinreseptorene til genenes DNA vil det ha en effekt på alle celletypene i menneske kroppen. Derfor vil omtrent alle kroppens vev blir påvirket som for eksempel lever, nyrer, muskler, tarm og hjertet m.m. Dette i tillegg til bløtvev og beinvev.

 

Det er derfor trygt og si at K2 har flere gunstige effekter på kroppen vår enn bare de mest kjente.

 

K2 hjelper kroppen med å dirigere kalsiumet fra bløtvev og ut til skjelettet, forteller professoren fra UiO og poengterer at befolkningen alltid har hatt en mangel på vitaminet K2.

 

 

Forskning viser at det kroppen produserer selv ikke er nok

Bakterier i tarmen kan produsere K2 vitaminet, men ikke mye. Det har tidligere vist seg at det kroppen kan produsere selv, er nok, men forskning avkrefter dette og viser til at kroppen trenger mer! Bare i USA, som har en populasjon på drøyt 320 millioner mennesker, regner man med at omkring 80 prosent har mangel av vitamin K2. Lederen fra forskningsgruppen, professor Gordeladze, mener at det er naturlig å tro det samme om Norge.Undersøkelse fra Nederland

I Nederland har det i mange år blitt gjort studier om vitamin K2 og effekten den har på kroppen.

 

En randomisert studie fra 2013, som ble publisert i tidsskriften Osteoporosis International, ble det klargjort at kvinner etter overgangsalderen fikk god effekt av K2 ved forhindring av beintap. Under selve studiet konsumerte de aktuelle kvinnene enten placebo eller en lav dose med K2 vitamin (180 mikrogram pr. dag). Tre år senere, så forskerne at de som fikk K2 viste et langt mindre aldersrelatert tap av beinmasse enn de som fikk placebo.

 

Dette er også et annen klinisk studie som viser K2 vitaminets positive effekt på menneskekroppen og støtter (UiO) anbefaling om at befolkningen trenger å konsumere mer vitamin K2.

 


Få 30 dager gratis forbruk av vitamin K2

 

 

Kilde: "kroppen trenger mer vitamin K2", skrevet av Norske Helse Informatik (NHI). 

http://nhi.no/livsstil/kroppen-trenger-mer-vitamin-k2-45654.html