Høyere inntak av omega 3 fører til økt søvnkvalitet hos barn!

05.03.2015Høyere inntak av omega 3 fører til økt søvnkvalitet hos barn


Bakgrunns-informasjon:

Tidligere studier har pekt på samenhengen mellom lave omega-3 verdier og dårlig søvnkvalitet hos spedbarn og barn, samt atferds- og lærevensker hos ungdom og voksne.

Et studie ved Oxford University viser til at et høyere inntak av omega-3 fettsyren DHA gir bedre søvnkvalitet hos barn. Undersøkelsen gikk over 16 uker, der barn fra 7 til 9 år ble tildelt en daglig dose av 600 mg DHA, eller placebokapsler med mais eller soyaolje. Et annen viktig element i undersøkelsen var at deltakerne ikke ble utvalgt på grunnlag av søvnforstyrrelser, men forskningen var en del av et studie av barn med lesevansker. 

Under undersøkelsen fikk foreldrene i oppdrag om å fylle ut spesielle søvnskjemaer. Der det ble oppdaget at hele 40% av disse barna slet med søvnforstyrrelser. Av disse ble 43 barn utstyrt med håndleddsensorer og monitonert i en periode på 5 netter, samt utført blodprøver av.

 

Resultat:
Forskerne oppdagen en sammenheng mellom en bedre balance mellom omeg-3 (DHA) og omega-6 (arakidonsyre) førte til mindre søvnproblemer hos barn, men også at høyere blodverdier av omega-3 har en vital relasjon til høyere søvnkvalitet. 

Professoren Paul Montegomery ved Oxford University utlyser grunn til bekymmring da hele 40% av barna under undersøkelsen hadde søvnforstyrrelser, og at det er velkent at omega-3 og omega-6 fettsyrer er sentrale elementer da det gjelder regulasjon av søvn. Montgomery forklarer at «Lave verdier av omega-3 DHA er forbundet med lave verdier av melatonin, noe som passer våre funn om at søvnproblemer er større hos barn med lave verdier av DHA». 

Forskeren Dr. Alexandra Richardson peker ut tidligere publiserte studier som viser at det ofte er skremmende lave blodverdier av DHA og at dette kan ha en direkte tilknyttning til barnas atferd og innlæringsevne. Dr. Richardson argumenterer videre om at flere av disse sammenhengnene kan forklares av dårlig søvnkvalitet. 

Selv om dette studiet indikerer nok en fordel med høyere inntak av omega -3 fettsyrer i kostholdet, ønsker begge forfatterene (Professor Motgomery og Dr. Richardson) mer forskining på dette området.


Få 30 dagers gratis forbruk av Omega 369 her

Kilde:

"Fatty acids and sleep in UK children: Subjective and pilot objective sleep results from the DOLAB study – a randomised controlled trial. Montgomery et al. Journal of Sleep Research, March 2014". Journal of Sleep Research, March 2014 DOI http://www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140306103931.htm