Vitamin C og Betakaroten mot Demens

30.03.2015


 

 

 I følge tysk undersøkelse kan det tyde på at inntak av Vitamin-C og betakaroten er viktig for personer med begynnende demens. 

 

Oksidativ stress spiller en stor rolle for utviklingen av Alzheimer´s. Tyske forskere har nå funnet ut at elder mennesker med mild form for demens, har betydelig lavere blodverdier av vitamin c og betakaroten sammenlignet med friske eldre.

 

Studiet, som er publisert i "Journal of Alzheimer´s Disease", påpeker at det kan være mulig og både forebygge og bremse utviklingen av Alzheimer´s ved å øke inntaket av antioksidatene vitamin-C og betakaroten. I følge forskerne, kan lave verdier også være en indikator samt en mulig risikofaktor for utvikling av lidelsen. Undersøkelsen viser nå funnet av sammenhengen mellom demens og lave blodverdier av Vitamin-C og betakaroten, men at det er for tidlig å si med sikkerhet om det også kan være en årsaksfaktor.

 

Betakaroten - som også kan omdannes til vitamin-A i kroppen, er et av de fargestoffene man finner i planter og spesielt i grønnsaker og frukt. Gulrøtter er kanskje det mest kjente betakaroten kilden, for de fleste.

 

Få 30 dagers gratis forbruk av Vitamin C her

 

Kilde:

"Dietary Antioxidants and Dementia in a Population-Based Case-Control Study among Older People in South Germany". Arnim et al., Journal of Alzheimer´s Disease, Vol. 31, Number 4, 717-724.